В ключовите за нас дестинации избираме и работим с доказали се транспортни компании. Всеки транспорт на стоки обаче започва от нуждата на клиентите, които в сегашната споделена икономика търсят най-ефективния начин за транспорт на техните товари.

Уточняваме всички изисквания на клиента, като често при клиенти, ползващи нашите услуги първоначално, предлагаме и различни варианти, след като се уточнят приоритетите за транспортиране на всеки товар. За някои товари от първостепенна важност е времето на разтоварване, за други – начинът на укрепване и т.н. Като спедиторска компания участваме в процеса както като трета, така и като четвърта страна (3PL, 4PL), което ни дава достъп до голям брой транспортни средства, с което успяваме да отговорим на нуждите на товародателите ни.

Тъй като сме фокусирани в организирането на сухопътен транспорт в държави, признаващи конвенцията за договор за международен автомобилен транспорт (CMR), притежаваме карго застраховка, гарантираща стойността на товара при спазване на изискванията на конвенцията. Такава застрахователна полица се предоставя преди извършването на всеки превоз и се изисква от всеки превозвач.